Header image header image 2  
Als het echt goed moet

Algemene voorwaarden
Mariwati Limousine Service

Om het gebruik van onze limousine´s zo prettig mogelijk te maken voor u, vragen wij uw medewerking en accoord verklaring van onderstaande voorwaarden;

1. De huurder en/of ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.

2. De huurder geeft hierbij toestemming aan Mariwati Limousine Service om alle openstaande rekeningen en/of extra kosten ten laste van zijn credit-card te laten komen.

3. De huurder voldoet bij reservering een voorschot van 50% (d.m.v. creditcard-betaling of overboeking) van de te verwachte totaalprijs, pas bij bijschrijving op de rekening van Mariwati Limousine Service is de limousine voor huurder gereserveerd.

4. Het restant bedrag wordt ofwel voor de opdracht op onze rekening gestort ofwel direct bij start opdracht contant of via creditcard aan de chauffeur betaald.

5. De huurder is gerechtigd de van tevoren afgesloten rit te annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving.

6. Bij annulering wordt het voorschot niet terugbetaald.

7. Indien annulering plaats vindt maximaal 2 dagen voor aanvang van de opdracht is huurder aan Mariwati Limousine Service 75 % verschuldigd van de overeengekomen ritprijs.

8. Indien annulering plaatst vindt tijdens de rit, is huurder de volledige ritprijs verschuldigd.

9. De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen.

10. Mariwati Limousine Service is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.

11. Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is over de door Mariwati Limousine Service geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij Mariwati Limousine Service. Indien Mariwati Limousine Service niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaard huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.

12. Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.

13. De genoemde prijzen en uren gelden van garage Diemen tot garage Diemen.

14. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

15. Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder ermee accoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht;

· € 12,50,- Per gebroken glas

· € 50,- Per beschadigde CD/DVD

· € 200,- Reinigen en desinfecteren (bij vervuilen van interieur door misselijkheid)

· € 150,- Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid)

· € 250,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur

· € 250,- Minimaal bij iedere vorm van vandalisme

·Dubbele kosten zullen in rekening worden gebracht bij verwijderen/ stelen van bovenstaande items uit de limousine

16. Mariwati Limousine Service is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens.

17. Mariwati Limousine Service is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van door huurder meegebrachte voorwerpen.

18. Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een door Mariwati Limousine Service aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.

19. Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Mariwati Limousine Service een vergelijkbare limousine worden aangeboden.

20. Mariwati Limousine Service is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.

21. Mariwati Limousine Service garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.

22. Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden bij ondertekening of mondelinge accoord van het huur-contract.

 
 

product image 1
.
product image 2
.